Glossary

 dfcore:additional street name  -  An additional street name used to further clarify the address.
 dfcore:Address  -  Adres waar de betreffende partij een vestiging heeft.
 dfcore:alternative
 dfcore:base quantity  -  The quantity at which this price applies.
 dfcore:base unit code  -  The base unit of the line item quantity specified.
 dfcore:bussinessRule
 dfcore:Buyer customer party  -  The buyer of the goods or services.
 dfcore:configuration  -  Nadere configuratie van artikel specificatie
 dfcore:configuration key  -  Eigenschap voor configuratie.
 dfcore:configuration value  -  Waarde van de configuratie eigenschap.
 dfcore:contact info
 dfcore:contract reference  -  Reference to a contract document.
 dfcore:currency  -  De valuta waarin de bedragen op de order worden uitgedrukt.
 dfcore:date
 dfcore:delivery  -  Delivery of an order item.
 dfcore:delivery instruction  -  Instructions for product/service delivery.
 dfcore:delivery location  -  Delivery location of a party.
 dfcore:delivery terms  -  Een klasse om de leveringsvoorwaarden te beschrijven die van toepassing zijn op de levering van de artikelen.
 dfcore:delivery terms code  -  Identificatie van de leveringsvoorwaarden.
 dfcore:Description  -  Een klasse om een referentie naar een beschrijving te definieren.
 dfcore:discount amount  -  The amount of a settlement discount offered for payment under these payment terms.
 dfcore:discount percentage  -  The percentage for the settlement discount that is offered for payment under these payment terms.
 dfcore:Document  -  Een klasse om referenties naar documenten te definieren.
 dfcore:Drawing  -  Een klasse om een referentie naar een tekening te definieren.
 dfcore:example
 dfcore:gross price  -  Gross price of the item.
 dfcore:hasAddress
 dfcore:hasBICNumber  -  Een unieke code om de bank te kunnen identificeren.
 dfcore:hasBuildingNumber  -  The number of a building within the street.
 dfcore:hasBusinessRegisterNumber  -  Een uniek identificerend administratienummer van een rechtspersoon zijnde een niet-natuurlijk persoon zoals toegewezen door de Kamer van Koophandel.
 dfcore:hasCityName  -  The name of a city, town, or village in which this address is situated.
 dfcore:hasConfirmationCondition  -  Condition that applies to acknowledgement of the purchase order.
 dfcore:hasCoordinate  -  Coordinates of the location.
 dfcore:hasCountry  -  The country in which this address is situated.
 dfcore:hasDepartment  -  Department of an address or a person.
 dfcore:hasDiscount  -  Information about a charge or discount as applied to a price component.
 dfcore:hasDistrict
 dfcore:hasDocumentIssueDate
 dfcore:hasDocumentReference
 dfcore:hasEMail  -  The primary email address of this contact.
 dfcore:hasFamilyName  -  Family name of a person.
 dfcore:hasFirstName  -  Voornaam van een persoon.
 dfcore:hasHouseLetterAdditional  -  Letter toevoeging op het huisnummer.
 dfcore:hasHouseNumber  -  Nummeraanduiding van het adres.
 dfcore:hasIBANNumber  -  Bankrekeningnummer van de organisatie voor grensoversschrijdende betaaldiensten.
 dfcore:hasIdentifier  -  Identifier of a document.
 dfcore:hasIdentifierValue
 dfcore:hasItemDiscountAmount  -  The monetary amount of this discount to be applied.
 dfcore:hasItemQuantity  -  The quantity of items associated with this line item.
 dfcore:hasItemSpecification  -  Nadere specificatie van produkt of dienst (document, tekening, etc.)
 dfcore:hasJobTitle  -  Job title of a person.
 dfcore:hasLocation  -  Location of a party.
 dfcore:hasName
 dfcore:hasOrderLineTotalAmount  -  The total amount for this line item, including allowance charges but net of taxes.
 dfcore:hasParty
 dfcore:hasPartyName  -  Name for this party.
 dfcore:hasPerson
 dfcore:hasPromisedDate
 dfcore:hasQuotationReference
 dfcore:hasStreetName  -  The name of the street, road, avenue, way, etc. to which the number of the building is attached.
 dfcore:hasTelefax  -  The primary telefax number of this contact.
 dfcore:hasUnitCode  -  The unit of the quantity.
 dfcore:Identifier  -  Een identificatie heeft een waarde en die waarde is uitgegeven door een bepaalde Partij.
 dfcore:Invoicing customer party  -  The party that receives the invoice and is responsible for the payment.
 dfcore:issued by  -  Een identifier uitgegeven door een partij.
 dfcore:item code  -  Identifying information for this item.
 dfcore:item description  -  Description of the item.
 dfcore:item discount percentage  -  Discount percentage on the
 dfcore:Location  -  Een klasse om de lokatie te beschrijven.
 dfcore:net price  -  Netto prijs per eenheid voor het item.
 dfcore:note  -  Vrije tekst veld.
 dfcore:order issue date  -  The date, assigned by the sender, on which this document was issued.
 dfcore:order line ID  -  Unique identification of an orderline .
 dfcore:Originator  -  De klant die de order heeft geplaatst.
 dfcore:Party  -  Een klasse om een organisatie, sub organisatie of individu te beschrijven die een rol vervult binnen het bedrijfsproces.
 dfcore:payment terms  -  Description of a set of payment terms.
 dfcore:payment terms ID  -  Identificatie van de betalingsvoorwaarden.
 dfcore:payment terms note  -  Tekst beschrijving van de betalingsvoorwaarden.
 dfcore:Person  -  Een klasse om een persoon te beschrijven.
 dfcore:postal zone  -  The identifier for an addressable group of properties according to the relevant postal service.
 dfcore:postbox  -  Een postbus nummer voor postbezorging.
 dfcore:price condition  -  Condition that applies to the price.
 dfcore:requested date  -  Requested date for delivery of an item or group of items.
 dfcore:revision
 dfcore:SellerSupplier  -  The party that sells and delivers the goods or services.
 dfcore:settlement period  -  Tijdvak dat geldt voor de betaalcondities.
 dfcore:Specification  -  Een klasse om een referentie naar een specificatie te definieren.
 dfcore:standard
 dfcore:status  -  Code die de status aangeeft van het line item.
 dfcore:telephone number  -  The primary telephone number of this contact.
 dfcore:title  -  Aanhef van een persoon.
 dfcore:total amount  -  The amount of the monetary total to be paid.
 dfcore:UBLXMLSchema
 dfcore:VAT number  -  Identificatie van een partij voor belastingdoeleinden.
 dfcore:version
 dfcore:WebsiteURI  -  The Uniform Resource Identifier (URI) that identifies this party's web site; i.e., the web site's Uniform Resource Locator (URL).
 dforder:Address_1
 dforder:Address_2
 dforder:Address_3
 dforder:BuyerCustomerParty_1
 dforder:Contact_1
 dforder:Contact_2
 dforder:Contract_1
 dforder:DeliveryTerms_1
 dforder:Discount_1
 dforder:Document_1
 dforder:Drawing_1
 dforder:Identifier_1
 dforder:Identifier_2
 dforder:Identifier_4
 dforder:Identifier_5
 dforder:InvoicingCustomerParty_1
 dforder:Location_1
 dforder:Location_2
 dforder:Order  -  Een document dat gebruikt wordt om goederen en diensten te bestellen.
 dforder:order line  -  Line specifying items of the order.
 dforder:order line total amount  -  The total amount for this line item, including allowance charges but net of taxes.
 dforder:Order_1  -  Example order "De Koning (MKG)"
 dforder:OrderLine_1
 dforder:orderregel referentienummer  -  Unique identification of an orderline.
 dforder:OrderResponse  -  Een document dat gebruikt wordt een bestelling van goederen en diensten te bevestigen.
 dforder:PaymentTerms_1
 dforder:Person_1  -  Example person for order "De Koning"
 dforder:SellerSupplierParty_1