http://ontology.tno.nl/dforder#Document_1
Individual http://ontology.tno.nl/dforder#Document_1


dfcore:hasDocumentReference
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als metaalunievoorwaarden of als Smecomavoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
rdf:type
dfcore:Document

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.